Thursday, 13/05/2021 - 05:50|
Mỗi việc làm dù nhỏ nhất nhưng nếu thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm cũng sẽ góp phần phòng, chống dịch Covid-19

Tuyên truyền chủ quyền biển đảo Năm học 2018 - 2019

Tài liệu đính kèm: Tải về

1. Đánh giá công tác tuyên truyền biển, đảo:

- Nhà trường luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của CB- GV- NV- HS về vai trò, vị trí chiến lược biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc,và bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và các lợi ích của Việt Nam trên biển Đông; tăng cường thông tin đối ngoại, chuyển tải kịp thời, chính xác các quan điểm, lập trường chính nghĩa của Việt Nam về vấn đề biển Đông tới cộng đồng quốc tế, kiều bào ở nước ngoài.

- Công tác tuyên truyền đã tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong CB- GV- NV- HS đối với các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; tạo môi trường thuận lợi để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Công tác tuyên truyền đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành chặt chẽ, thống nhất trong toàn hệ thống; tăng cường tính chủ động, kịp thời, chính xác trong việc cung cấp thông tin, sự phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng tuyên truyền của cả hệ thống chính trị, nhất là đối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm và các tình huống đột xuất xảy ra.

- Đã sử dụng các hình thức tuyên truyền phù hợp từng đối tượng cụ thể để công tác thông tin, tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam đến được với CB- GV- NV- HS trong trong nhà trường; phát huy lợi thế của các phương tiện truyền thông hiện đại, có sức lan tỏa lớn như: internet, các trang mạng xã hội,… kịp thời quan điểm, lập trường của Việt Nam đối với vấn đề biển Đông tới cộng đồng quốc tế, kiều bào ở nước ngoài.

2. Kết quả đạt được:

- Đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tiềm năng thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội lợi dụng vấn đề tranh chấp biển, đảo để xuyên tạc, kích động, gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự. Kết quả đã tổ chức tuyên truyền có trên 1880 học sinh tham gia.

- Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở biển Đông; phổ biến và giáo dục những kiến thức cơ bản, chủ trương, quan điểm của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản pháp luật về biển, đảo như: Luật Biển Việt Nam, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), Bộ Quy tắc ứng xử của các bên trên biển Đông (COC) khi được thông qua và tuyên bố về nguyên tắc 6 điểm của ASEAN về biển Đông.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin đối ngoại làm cho bạn bè và dư luận quốc tế hiểu rõ lập trường chính nghĩa của Việt Nam; những cơ sở pháp lý, chứng cứ lịch sử và thực tiễn khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa cũng như chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề biển Đông, tạo sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè và dư luận quốc tế đối với Việt Nam.

 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền về Chủ quyền biển đảo trong năm học 2018 – 2019 của trường THCS Võ Thị Sáu, TP Bạc Liêu.

Tác giả: Nguyễn Chí Tài
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 130
Tháng 05 : 866
Năm 2021 : 13.338